Υπηρεσίες

Η ICOP πραγματοποιεί συνεχώς σημαντικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη
σημασία σε δυο τομείς: στη διατήρηση του άριστου περιβάλλοντος εργασίας και στη διαρκή επιμόρφωση
του προσωπικού της.

Οι άνθρωποί μας είναι έτοιμοι έχοντας πρωτοποριακές ιδέες να προσφέρουν τη γνώση τους στους πελάτες μας,
και την εξειδίκευσή τους στις ακόλουθες απαιτήσεις: marketing, web design, development.